Fathers Know Best: Những lời khuyên hay từ các ông bố

Với nhiều người, bố họ là người thầy đầu tiên của họ. Nhiều ông bố truyền lại cho con cái mình những lời dạy không thể chí lý hơn. Trong bài này, mời bạn cùng chúng tôi tham khảo một số câu nói minh triết của các ông bố theo lời kể của con họ:

 - baogiadinh.vn
Ảnh: DamiWurtz / Pixabay

Thẻ tín dụng
“If you’re going to use a credit card, make sure you are able to pay it in full every month.” (“Nếu con muốn dùng thẻ tín dụng, hãy đảm bảo rằng con có thể trả đủ tiền cho nó mỗi tháng.”)

My dad told me this almost 20 years ago and even with the shifts in the economy, it’s helped me to be financially aware of my spending. If you can’t afford to pay it in full, maybe you really can’t afford what it is you want.

(Bố tôi nói vậy với tôi cách đây gần 20 năm và thậm chí với những biến động của nền kinh tế, câu nói đó vẫn đã giúp tôi ý thức về tiền bạc tôi chi tiêu. Nếu bạn không thể thanh toán đầy đủ cho nó, có thể bạn thật sự không thể trả được tiền cho thứ bạn muốn.)

Đừng hoảng loạn
“No matter what, don’t panic!”(“Dù là lý do gì, đừng hoảng loạn!”)

He was talking about swimming. And how people can drown in the ocean because they panic. But I think this also applies to life itself. When we’re all consumed with fear, we don’t see a way out. You will never make the best decision or have the courage and insight to wiggle your way out of a difficult situation if you panic. Running around like a chicken without its head won’t get you across to the other side. Being calm will.

(Bố tôi đang nói về việc bơi lội. Và người ta có thể chết đuối trên biển vì họ hoảng loạn. Nhưng tôi nghĩ việc này cũng đúng với cuộc đời. Khi chúng ta bị nỗi sợ xâm chiếm hoàn toàn, chúng ta không thấy lối ra. Bạn sẽ không bao giờ ra được quyết định tốt nhất hoặc có dũng cảm và trí khôn để thoát khỏi một tình huống khó khăn nếu bạn hoảng loạn. Chạy lung tung như một con gà mất đầu sẽ không giúp bạn đến được bờ bên kia. Sự bình tĩnh mới làm được điều đó.)

Xem thêm:  Kỹ thuật ứng phó khi bị dã thú tấn công

Các mục tiêu
“My father, I was crazy about him, he was tough, but fair. He always would say the reason I’m being so tough on you now while you’re little is because it will be easier for you when you grow older. He was right…My father told me when I was a small boy, he strongly recommended I set my goals so high that I couldn’t achieve it in my lifetime because he had set his goals. He set a goal after the depression that he would be a millionaire and have a yacht and a plantation. And he had a small plantation and a small yacht and he was a millionaire. And he couldn’t refocus his life. He said, ‘I made a mistake doing that. I’m in a lot of trouble now because I’ve achieved my goals.’ And he said, ‘Please set your goals so high that you can’t achieve them,’ so I’m trying to help save the world and that’s probably higher than…I don’t anticipate achieving them completely. But I’d like to.”

(“Bố tôi, tôi hâm mộ ông ấy lắm, ông nghiêm khắc, nhưng công bằng. Ông luôn nói rằng lý do ông nghiêm khắc với tôi bây giờ khi tôi còn nhỏ là vì khi tôi lớn lên mọi thứ sẽ dễ dàng hơn với tôi. Ông đã đúng… Bố tôi nói với tôi khi tôi còn là một cậu bé, ông nhiệt tình khuyên tôi đề ra những mục tiêu cao đến mức tôi không thể đạt được trong đời mình, bởi ông cũng đã đặt mục tiêu cho chính ông. Sau cuộc suy thoái ông đặt mục tiêu trở thành triệu phú và có du thuyền và một đồn điền. Và rồi ông có được một đồn điền nhỏ, một du thuyền nhỏ và ông trở thành một triệu phú. Nhưng ông đã không thể tìm lại mục tiêu cho cuộc đời mình. Ông bảo: “Bố đã phạm sai lầm khi làm điều đó. Giờ đây bố vướng vào rắc rối bởi bố đã thực hiện được những mục tiêu của mình.’ Và ông nói: ‘Con hãy đề cho mình những mục tiêu cao đến nỗi con không thể đạt được chúng’, vậy là tôi đang cố gắng cứu thế giới và mục tiêu đó có lẽ cao hơn… Tôi không nghĩ là mình sẽ thực hiện được điều đó một cách hoàn toàn.Nhưng tôi mong mình làm được.”)
– Ted Turner trong Oprah’s Master Class

Tính kỷ luật
“His favorite word was always discipline. He would always say that if you don’t have discipline you won’t get anywhere and I think he is 100 percent right. To be successful there are sacrifices that you have to pay. It does not come easy.”

Xem thêm:  Tử vi 2021 cho 12 cung hoàng đạo

(“Cụm từ yêu thích của ông ấy luôn là tính kỷ luật. Ông bảo rằng nếu bạn không có tính kỷ luật, bạn sẽ chẳng đi được tới đâu và tôi nghĩ ông nói đúng 100 phần trăm. Để thành công bạn cần phải đánh đổi bằng những hy sinh. Nó không đến một cách dễ dàng.”)
– Enrique Iglesias nói về bố Julio Iglesias trên Reuters.com.

Mạo hiểm
“By example, my father taught me: Don’t be afraid to take risks; dare to be a leader and not a follower; dare to stand alone and not always follow the crowd; know when to speak out and know when to shut up; and finally, reach for the moon–you just might catch a star.”

(“Bằng cách noi gương, bố tôi dạy tôi: Đừng sợ mạo hiểm; hãy can đảm làm một người lãnh đạo chứ đừng làm kẻ đi theo người khác; hãy dám đứng một mình và đừng lúc nào cũng chạy theo đám đông; hãy biết khi nào cần lên tiếng và biết khi nào cần im lặng; và cuối cùng, hãy nhắm tới mặt trăng – biết đâu con có thể bắt được một ngôi sao.”)
– Natalie Cole nói về bố Nat King Cole trong `The Best Advice My Father Gave Me

Người khác
“My father always said, ‘Don’t worry about what everyone else is thinking, because they’re too busy worrying about themselves to really think about you.’ It’s so easy to get self-obsessed or to judge yourself based on others, but it’s so silly.”

Xem thêm:  7 mẹo đơn giản giúp bạn bắt chuyện với người lạ

(“Bố tôi luôn nói: ‘Đừng lo về việc người khác nghĩ gì, vì họ quá bận việc lo cho chính họ nên chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ về con đâu.’ Thật dễ rơi vào tâm lý tự ái hoặc đánh giá bản thân dựa trên người khác, nhưng điều đó thật ngốc nghếch.”)
– Jennifer Grant nói về bố Cary Grant trên Parade.com.

Đam mê
“I was nervous about telling my father when my son wanted to leave college and pursue his interest in music. But instead of saying, ‘He oughta finish school,’ Daddy said, ‘Good for him.’ He told us it’s not about the money—just follow your passion. He’s always supported everything we’ve done.”

(“Tôi rất sợ phải nói với bố mình rằng con trai tôi muốn nghỉ học đại học và theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của nó. Nhưng thay vì bảo: ‘Thằng bé phải học xong đại học’, bố tôi nói: ‘Mừng cho nó.’ Ông bảo chúng tôi rằng đừng theo đuổi tiền bạc – hãy theo đuổi đam mê. Ông luôn ủng hộ mọi việc chúng tôi làm.”)
– Susie Buffett nói về bố Warren E. Buffett tren Parade.com.

Triệu Khánh Ngọc – VietBeauty Magazine

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *