Nail Art: A swan love story

 - baogiadinh.vn

Nails KELLY PANG
Model NHƯ Ý
Makeup: THÔNG BẢO
Photography NGUYỄN LONG

 - baogiadinh.vn

Bước 1: Sơn móng màu tím nhạt.
Bước 2: Dùng bột tạo đường cong của cổ chim.
Bước 3: Tạo hình đầu và thân.
Bước 4: Tạo hình phần cánh.
Bước 5: Thêm lớp cánh phía ngoài.
Bước 6: Hoàn chỉnh phần tạo hình.
Bước 7: Sơn màu vào các điểm chính.
Bước 8: Vẽ mắt và gắn vương miện.
Bước 9: Đính hạt.

 - baogiadinh.vn

Xem thêm:  Nail Art: A Festive Summer
Tagged ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *