Giảm thiểu tình trạng khách hẹn mà không đến

Hầu như spa hoặc salon nào cũng có những khách không đến như đã hẹn. Việc này có thể gây tổn thất cho khối lượng công việc trong ngày, và khiến bạn cũng như chuyên viên tốn các khoản phí vận hành, cũng như mất doanh thu. Các spa và salon gần như không thể lấp đầy cuộc hẹn vào…

Continue Reading