Trắc nghiệm của các tiểu bang trong vấn đề phân loại người lao động

 - baogiadinh.vn

Luật lệ quan trọng nhất liên quan đến vấn đề quyền lợi lao động tại Hoa Kỳ là Đạo luật Tiêu Chuẩn Lao Động Công Bằng (The Fair Labor Standards Act) của chính phủ liên bang, quy định các tiêu chuẩn về lao động mà chủ nhân mọi doanh nghiệp đều phải áp dụng khi có thuê mướn người lao động. “The Fair Labor Standards Act” (FLSA) là luật liên bang ra đời từ năm 1938, nhằm mục đích bảo đảm các phúc lợi lao động căn bản cho người lao động khi làm việc trên đất Mỹ, mà chính yếu là quyền được hưởng mức lương giờ tối thiểu và lương giờ phụ trội (overtime). Ngoài luật FLSA của liên bang, mỗi tiểu bang cũng có thêm những luật lệ liên quan đến vấn đề phúc lợi của người lao động mà chủ doanh nghiệp phải tuân theo, được áp dụng song hành và bổ túc cho luật FLSA.

Tuy nhiên, luật FLSA và luật lao động tại các tiểu bang chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp có thuê người lao động là “employee” (nhân viên) mà thôi, chứ không áp dụng khi doanh nghiệp sử dụng người lao động làm việc dưới dạng “self employed/independent contractor” (người tự doanh/làm việc độc lập). Và để xác định người lao động là “employee” hay “independent contractor,” Bộ Lao Động liên bang và cơ quan lao động các tiểu bang áp dụng những phương thức trắc nghiệm khác nhau.

Hiện nay, trong khi Bộ Lao Động liên bang dùng phương thức trắc nghiệm thực tế về mặt kinh tế (“economic reality test”) để phân định sự khác biệt giữa “employee” và “self employed/independent contractor,” thì cơ quan lao động các tiểu bang lại dùng nhiều phương thức trắc nghiệm khác để phân loại người lao động là “employee” hay “independent contractor” trong vấn đề lương bổng, trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, được tóm tắt như sau:

Phương thức trắc nghiệm theo luật phổ thông (Common law test), là phương thức được dùng bởi cơ quan thuế vụ liên bang IRS. Phương thức này được áp dụng bởi cơ quan lao động các tiểu bang Alabama, Colorado, Kentucky, Minnesota, Missouri, New York, Oklahoma và Rhode Island.

Phương thức trắc nghiệm về quyền kiểm soát (Right to control test). Theo trắc nghiệm này, nếu có những yếu tố cho thấy chủ nhân có quyền kiểm soát người lao động – bất luận chủ có thực hiện quyền kiểm soát đó hay không – thì người lao động sẽ được kể là “employee.” Phương thức này được áp dụng bởi cơ quan lao động các tiểu bang Arkansas, California, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, North Carolina, Texas, Utah và Virginia.

Xem thêm:  Nail Art: Sóng tình | Waves of love

Phương thức trắc nghiệm ABC (“ABC test”). Theo phương thức này, “independent contractor” là người cùng lúc phải hội đủ cả 3 điều kiện (A+B+C) như sau:

(A) Không bị kiểm soát bởi chủ khi làm các công việc;
(B) Làm công việc không liên quan đến thương vụ chính yếu của công ty chủ hoặc bên ngoài địa điểm của công ty chủ;
(C) Tham gia vào một doanh nghiệp độc lập riêng biệt.

Phương thức trắc nghiệm “ABC test” được áp dụng bởi cơ quan lao động các tiểu bang Indiana, Maine, Massachusetts, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, Tennessee và Vermont.

Phương thức trắc nghiệm theo luật phổ thông + quyền kiểm soát (Common law + right to control test). Phương thức này được áp dụng bởi cơ quan lao động các tiểu bang Iowa, Mississippi, North Dakota, Ohio, Oregon, West Virgnia, Wyoming.

Phương thức trắc nghiệm theo luật phổ thông + ABC với phần thay đổi (Common law + modified ABC test), được áp dụng bởi cơ quan lao động tiểu bang Kansas.

Phương thức trắc nghiệm ABC + thực chất công việc (ABC + nature of work test), được áp dụng bởi cơ quan lao động tiểu bang Alaska.

Phương thức trắc nghiệm ABC + quyền kiểm soát (ABC + right to control test), được áp dụng bởi cơ quan lao động tiểu bang Louisiana.

Phương thức trắc nghiệm thực chất công việc + quyền kiểm soát (Nature of work + right to control test), được áp dụng bởi cơ quan lao động của District of Columbia.

Phương thức trắc nghiệm thực chất công việc (Nature of work test), được áp dụng bởi cơ quan lao động tiểu bang Pennsylvania.

Phương thức trắc nghiệm ABC với phần thay đổi + quyền kiểm soát (Modified ABC + right to control test), được áp dụng bởi cơ quan lao động tiểu bang Maryland.

Xem thêm:  20 mẹo giúp bạn làm móng dễ dàng hơn

Phương thức trắc nghiệm ABC với phần thay đổi (Modified ABC test). Phương thức này được áp dụng bởi cơ quan lao động các tiểu bang Michigan, Montana và South Dakota.

Phương thức trắc nghiệm 6 yếu tố (6 factors test):

(1) Người lao động có nhân công riêng, hoặc có dụng cụ và thiết bị riêng hay không?
(2) Chủ có giám sát, chỉ thị cách thức làm việc, phân chia công việc hoặc giờ giấc làm việc, huấn luyện, giữ sổ ghi giờ làm việc hay trả lương giờ cho người lao động hay không?
(3) Người lao động có một doanh nghiệp và địa điểm kinh doanh riêng hay không? Dịch vụ kinh doanh của người lao động có khác với chủ hay không?
(4) Ngưởi lao động có số thuế (EIN) riêng và có trả thuế cho doanh nghiệp của mình trước khi bắt đầu làm việc cho chủ hay không?
(5) Người lao động có ghi danh và tuân theo các thủ tục đòi hỏi cho việc duy trì doanh nghiệp của mình hay không?
(6) Người lao động có lưu giữ sổ sách chi thu cho doanh nghiệp của mình hay không?

Phương thức này được áp dụng bởi cơ quan lao động tiểu bang Washington.

Phương thức trắc nghiệm 9 yếu tố (9 factors test):

(1) Có doanh nghiệp riêng;
(2) Có số thuế liên bang do IRS cấp hoặc đã khai thuế doanh nghiệp hay thuế tự doanh
với IRS dựa trên việc làm hay dịch vụ cung cấp trong năm vừa qua;
(3) Làm việc theo hợp đồng riêng biệt;
(4) Chịu trách nhiệm mọi chi phí hoạt động từ các hợp đồng;
(5) Chịu trách nhiệm cho kết quả công việc thực hiện từ các hợp đồng;
(6) Được trả công theo từng hợp đồng, công việc, theo huê hồng hoặc đấu thầu;
(7) Chịu lỗ lãi khi thực hiện công việc của hợp đồng;
(8) Chịu trách nhiệm và nghĩa vụ định kỳ trong kinh doanh;
(9) Ở vào hoàn cảnh thành công hay thất bại nếu chi phí kinh doanh vượt quá thu nhập.

Phương thức này được áp dụng bởi cơ quan lao động tiểu bang Wisconsin.

Có ký bản tuyên bố tình trạng kinh doanh độc lập

(Declaration of independent business status): Phương thức này được áp dụng bởi cơ quan lao động tiểu bang Arizona.

Xem thêm:  Tuyển tập 10 Tiệm làm nail đẹp và chất lượng nhất Hưng Yên năm 2021

Từ tháng Tám 2021, tiểu bang Arizona đã áp dụng luật mới liên quan đến vấn đề xác định người lao động là “independent contractor” (Arizona Revised Statutes 23-1601). Luật mới này cho phép chủ nhân có thể chứng minh người lao động là “independent contractor” khi người lao động này ký một bản tuyên bố tình trạng kinh doanh độc lập (Declaration of independent business status).

Tóm lại, cơ quan thuế vụ liên bang IRS, Bộ Lao Động liên bang cũng như cơ quan lao động và cơ quan phụ trách bảo hiểm lao động các tiểu bang áp dụng nhiều trắc nghiệm tròng tréo khác nhau trong việc xác định thế nào là “self-employed/independent contractor.” Vì vậy, vẫn thường có trường hợp một người lao động được IRS xem là “independent contractor,” nhưng cùng lúc đó lại được xem là “employee” bởi Bộ Lao Động Liên Bang Hoa Kỳ, hoặc bởi cơ quan lao động hay cơ quan phụ trách bảo hiểm lao động của tiểu bang, hoặc ngược lại. Và đó cũng là nguyên nhân khiến chủ doanh sử dụng người lao động dưới dạng “independent contractor” rất dễ bị phạt vạ nếu không hiểu rõ tường tận những luật lệ và quy định của liên bang cũng như của tiểu bang.

Riêng trong nghề Nail tại Hoa Kỳ, hai tiểu bang New Jersey và Pennsylvania có luật cấm chủ tiệm cho thợ thuê chỗ làm trong tiệm. Với luật này do tiểu bang đề ra, thợ Nail tại New Jersey và Pennsylvania làm việc trong tiệm Nail của chủ bắt buộc phải là “employee” của chủ tiệm.

SÁCH MỚI PHÁT HÀNH !!!

LUẬT PHÁP VÀ NGHỀ NAIL TẠI HOA KỲ 2021

Đầy đủ thông tin chính xác mới nhất năm 2021 về mọi thứ luật lệ và quy định của liên bang và của từng tiểu bang Hoa Kỳ liên quan đến nghề Nail.

Giá $16.95 + $6.65 cước phí trong Hoa Kỳ.
Muốn đặt mua sách, gửi tên & địa chỉ người nhận và chi phiếu $23.60 về:

Tom Huynh, J.D.
221 Main Street, #1011
Seal Beach, CA 90740

Tom Huỳnh, J.D.
[email protected]

Tagged ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *